fbpx

HOLISTISKT PERSPEKTIV

Lundborgkliniken arbetar med en unik kombination av skolmedicin och alternativmedicin. Vi söker efter grundorsaker till de symptom och problem du har. När du kommer till oss första gången gör vi avancerade hälsoanalyser för att finna obalanserna i din kropp. Vi går till botten med dina problem och lägger tillsammans upp en plan för läkning.

På kliniken arbetar vi med flera högteknologiska medicinska system för både analys och behandling. Vi hjälper dig att hitta en balans så att du ökar din egen kropps kapacitet att läka sig själv. För en hållbar god hälsa så kan det innebära kostomläggning eller att ta tag i den mentala hälsan som kan ligga till grund för många blockeringar.

För att den goda hälsan ska bestå krävs det ibland att man gör en insats för dig som individ. Genom att få mer kunskap om din egen kropp och om hur du mår och varför så kommer du blir mer motiverad och vi kommer att kunna hjälpa dig att göra de förändringar som krävs. I vissa fall handlar det om att ta eget ansvar och göra den livsstilsförändring som krävs.

Vi vill inte bara att människor ska bli friska från sina obalanser, vi vill ge möjligheten att leva på toppen av sin förmåga till alla. För att nå dit handlar det om att följa det naturliga flödet och använda det kraftfulla verktyget som människokroppen redan är. Det är då kroppen bygger upp ett starkt immunförsvar som står bättre rustat för livets alla upp och nedgångar.

HÄLSOANALYSER

ANALYS - Grundläggande hälsoundersökning

Vi gör en grundläggande hälsoanalys och samtalar för att få en fullständig och korrekt bild av hur du mår, en så holistisk bild som möjligt av dig och ditt välmående.

Vi använder system som mäter cellaktivitet i dina organ, din kroppssammansättning, vi evaluerar det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet,  insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler. Vidare ser vi avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens ph-värde och ev. inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning. Du kommer att se hela din kropps alla funktioner via grafik på skärmar. Vi har även möjlighet att se olika typer av mikroorganismer i din kropp som kan ligga till grund för ohälsa.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: ca 120-180 minuter

PRIS: 1190 kr/h

ANALYS - Medicinsk dynamisk thermografi

Dynamisk Thermografi är ett avancerat medicinskt system som mäter temperaturskillnader i huden på över 100 punkter på kroppen före och efter exponering av rummets temperatur. Bidragande faktorer till organens hälsa fångas upp på testen. Thermografi är en icke invasiv och därmed skonsam undersökning och är ett mycket bra komplement till mammografi. Undersökningen kan i ett tidigt stadie upptäcka obalanser med hjälp av denna värmeregistrering. Detta gör att man då lättare kan regulera kroppens självläkande mekanismer. Systemet används för såväl kvinnor som för män.

Utifrån analyserna har vi olika behandlingsmetodiker som individuellt anpassas, allt ifrån olika behandlingar, terapier, livsstilsförändringar. Vi hänvisar även till läkare, tandläkare, och andra terapier där det behövs. Vi har flera samarbetspartners både i landet och utomlands.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: ca 60 minuter.
Undersökningen tar ca 20-30 minuter.

PRIS: 1590 kr

ANALYS- Medicinsk Infraröd screening - thermografi

För dig som söker alternativ till bröstscreening och vill förebygga din brösthälsa så har infraröd screening den fördelen att den är helt icke invasiv och det krävs ingen beröring vid undersökningen. Med denna medicinska HD kamera med hög upplösning ser vi pågående processer i kroppen långt innan de syns på t ex mammografi. Detta gör att man kan förebygga och motverka utvecklingen av sjukdom långt innan det har hunnit att etablera sig. Denna screening metod gör det också möjligt att på ett helt ofarligt sätt se effekterna av de ev. behandlingar och förändringar du gör.

Infraröd screening tydliggör också inflammationer i kärlen, lymfa, muskler. Vi kan se skador som är aktiva, åderbråck mm. Det som mäts är temperaturutväxling på huden. Det är patologiska förändringar som skapar inflammation i kroppen och detta i sin tur ger en värmeutveckling som man avläser på huden.

Vad gäller bröstscreening så rekommenderas ofta ett återbesök efter 3 månader beroende på hur det ser ut och för att vi skall kunna följa varje kvinnas specifika mönster och utveckling. Återbesök 690 kr

Observera Infraröd screening ersätter inte MR, ultraljud, CT utan är ett mycket bra komplement för att förebygga hälsa.

Pris: Bröstscreening 990 kr
Övrig screening sker vid behov eller efter rådgivning

Grundläggande hälsoanalys inkl bröstscreening 4.190 kr

ANALYS- Stora hälsoundersökningen

Stora hälsoundersökningen kallas det när man bokar både grundläggande hälsoundersökning och medicinsk dynamisk thermografi för ett besök. Fördelen är att du får ett reducerat pris och att du gör undersökningarna hos oss vid ett tillfälle istället för två. Ordinarie pris är 3570 kr respektive 1590 kr. Här kan du även lägga till att vi tar några bröstbilder med Infraröd kamera för ytterligare 590kr

PRIS: 4490 kr, inkl extra bröstbilder 4980 kr

ANALYS - Optimala hälsoundersökningen

I denna optimala hälsoundersökning görs tester med 4 olika teknologier. Vi gör den grundläggande hälsoundersökningen, den dynamiska thermografin samt medicinsk infraröd screening på hela eller delar av kroppen utifrån behov. Det ingår också anpassad behandling för att optimalisera just för dig denna dag. T ex kväveoxidbehandling, cellregulering, papimi. Räkna med att du blir på kliniken ca 4,5 timmar för denna stora genomgång av kroppen. Du får en grundlig analys med dig hem av ditt resultat och råd på hur du/vi går vidare för att optimera din hälsa.

Pris: 5.790 kr

ANALYS - Telefonkonsultation

15 minuters telefonkonsulation
Har du varit på en analys och bor långt bort så du inte har möjlighet till återbesök inom den närmsta tiden så erbjuder vi dig telefonkonsultation.

Pris: 300 kr

Boka en tid!

Ring oss på 031-133200 för att boka en tid. Har du frågor kan du använda dig av formuläret. (tidsbokning sker via telefon)

BEHANDLINGAR

Kvantmedicinsk behandling

Regulerar och stimulerar processer i kroppen för självläkning. Denna behandling ger en mycket god effekt när man behandlar de faktorer som är nödvändiga för att lösa dina hälsoproblem. Utfordringen ligger i att veta vad man bör behandla det är därför vi anbefaller att man först gör de grundläggande hälsoundersökningarna för att kunna se hälsostatusen och vad som pågår i kroppen. Denna behandlingsapparat har också en undersökningsfunktion men den är bara en undermedveten respons på den stimuli som ges. Denna test är viktig då den talar om för oss hur mycket man skall stimulera med varje behandling man gör. Effekten av dessa behandlingar är väldigt god och tydligt mätbar med de undersökningsapparater vi använder vid analyserna.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 1,5 – 2 timmar

PRIS: 1990 kr

VA - Röstanalys

VA (Voice Analysis) er en revolutionerande teknologi för att kunna hitta klienters emotionella problem, personlighetsaspekter man bör jobba med och psykosomatiska kopplingar mm. Man pratar in i en speciell mikrofon i ca 4 minuter och triggers som övertoner, undertoner, tonfall och annat registreras. Allt tolkas i förhållande till en omfattande referensdatabas. Teknologin har mycket hög noggrannhet och reproducerbarhet. Efter analysen så programmerar vi ljudfiler i speciella frekvenser som du får på ett USB minne. Det ingår även att ligga på medithera madrassen och lyssna på ljufilerna.

BEHANDLINGSTID: Ca 1,5 timme. Denna undersökning gör vi ibland som komplement till grundläggande undersökningar.

PRIS: 1200 kr

Plason - kväveoxid, NO

Kväveoxid, nitrogenoxid är oerhört viktigt för läkning och för ökad cirkulation. Plason används bland annat för sårläkning orsakad av främst dålig cirkulation och andra kardiovaskulära problem. 

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 10 min

PRIS: 450 kr

Papimi - pulserande magnetfält

Papimi används för att effektivt påskynda läkning för ökad spänningspotential på cellmembramen. Effektivt vid idrottskador, muskel och ledskador, men även vid inflammationer och degenererad vävnad.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 9 – 30 minuter

PRIS: 150 – 500 kr

Kroppsstimulator

Kroppsstimulatorn används ofta i kombination med Medithera. På 15 minuter får man blodcirkulation motsvarande ca 1 timme vanlig konditionsträning. Behandlingen ger syre till cellerna, ökad kondition, ökad lymfcirkulation och reducerad risk för hjärt- kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. I tillägg så får du ryggraden i rörelse vilket förbättrar flexibiliteten och styrka i hela ryggen. För de som har ryggproblem kan detta hjälpa avsevärt och små skevheter kan rätta till sig.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 15 – 20 min (behandlas hos oss i kombination med Medithera)

PRIS: 250 kr

Cellreguleringsbehandling

Behandling med Medithera (magnetsfältsmadrass) ökar ämnesomsättningen och syresättningen av cellerna blir mer effektiv, vilket i sin tur främjar läkning samt att det verkar smärtlindrande och ger välbefinnande. Medithera balanserar Natrium/Kaliumpumpen som styr transporten av laddade partiklar över cellmembranen och har ansvar för den elektriska laddningen till kroppen. Med elektroniska programkort för specifika problem kan man modulera de pulserande frekvenserna till att hjälpa mot en rad symptom och tillstånd. Kan användas i behandling  för utmattning, psoriasis, exsem, tonårsacne, migrän mm.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 15 – 20 min (behandlas i kombination med kroppssimulatorn)

PRIS: 250 kr

Heidelbergtest- magsyretest

Har du matsmältningsproblem, intoleranser mot mat, sura uppstötningar? Går du på syranedsättande läkemedel och är diagnostiserad med för mycket magsyra? Sliter du med diareé, förstoppning eller gasbildning?

De flesta matsmältningsproblem startar i magsäcken. 
Matintoleranser uppstår oftast för att maten inte bryts ner tillräckligt i magsäcken. Om maten inte bryts ner tillräckligt så måste magsäcken pressa ihop sig hårdare för att tömma sig och då kan det komma magsyra uppöver vilket känns som halsbränna, sura uppstötningar. Går du på syranedsättande så är det stor sannolikhet att du är felmedicinerad och att du dämpar symptom på bekostnad av matsmältningen

Heidelbergtesten er den bästa medicinska undersökningsmetoden för att mäta:

  • Fastande magsyrenivå
  • Över- eller underproduktion av magsyra
  • Om magsäcken tömmer sig på riktig tidspunkt
  • Speciella problem med slemproduktion, pylorisfunktion, etc
  • Vad man måste lösa för att få magsäcken och matsmältningen till att fungera

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: ca 2 timmar

PRIS: 2.890:-

Cryo behandling - fettreducering, cellulitborttagning

Cryo 21 har ett brett användningsområde. 

Fettreducering och cellulitbortagning

Köldbehandling (Cryo) skapar en termisk chock genom att temperaturen i fettcellerna reduceras. Denna process som startar kallas för apoptosis och betyder celldöd. En helt normal process som kroppen hela tiden håller på med. Här resulterar det i en gradvis nedbrytning och eliminering av döda fettceller. Efter 4-6 behandlingar är det inte ovanligt att kunden har minskat hela 12 cm runt midjan. Detta helt permanent utan kirurgi.

Den reducerar även oönskade rynkor från ansikte samt dubbelhakor

Muskler, leder och senor

Cryo 21 hjälper till att ta bort spänningar i muskler och minskar symptom från trauman och svullnader. Den reducerar muskel och seninflammation och minskar även muskelsårbarheten som uppstår p g a upphopning av mjölksyra i musklerna.

Cryo har en antiinflammatorisk effekt.

Vi rekommenderar att man tar ett behandlingsområde åt gången. Fettreducering upprepas efter 2 veckor. Övriga behandlingar kan upprepas efter en vecka.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: ca 45 min per behandling inkl mätning.

PRIS: 1.500

Ljusbehandling med polariserat ljus - Polarisol

De positiva effekterna av ljusenergi har varit kända sedan många årtusenden. POLARISOL är den senaste innovationen av polariserat LED ljus med Foto-Bio stimulering för hälsa och välbefinnande. Polarisol ger ett koncentrerat ljusflöde utan skadliga UV-strålar. Behandlingen kan användas vid sårläkning, trycksår, idrottskador, hudsjukdomar, psykiska sjukdomar, brännskador då det ökar läkningsprocessen och reducerar inflammation. Det stärker ditt immunförsvar. På liknande sätt som solens strålar så ökar det polariserade ljuset kroppens energiförsörjning och optimerar dess effekter.

Ljusbehandlingen har förutom de medicinska inriktningarna ett utmärkt komplement till olika hud- och skönhetsbehandlingar. Föryngringseffekten uppstår av de fysiologiska effekterna när ljuset stimulerar till vidgning av kapillärbädden och därmed ökra mikro- och kapillär cirkulationen. Ökad syre- och näringstillförsel till ansiktshuden stimulerar till snabbare lymfatiskt avflöde som i sin tur minskar risken för ödem och irritation i huden.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID:  20 min

PRIS: 200 kr / behandling. Välj 5 eller 10 kort och få första behandlingen gratis

Boka en tid!

Ring oss på 031-133200 för att boka en tid. Har du frågor kan du använda dig av formuläret. (tidsbokning sker via telefon)

HUDHÄLSA

Hos oss på Lundborgklinikens hudavdelning vill vi hjälpa dig att uppnå en optimal hudhälsa. Därför använder vi enbart rena & ekologiska produkter i våra behandlingar för att stötta din läkningsprocess på bästa sätt. Vi erbjuder allt ifrån klassiska ansiktsbehandlingar, hudföryngring, massage, fett & cellulitreducering, dränerande & läkande behandlingar m.m

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri hudkonsultation där vi med gedigen kunskap och erfarenhet ser vilken behandling som passar bäst för dig och skräddarsyr behandling utifrån dina unika behov. Tillsammans med ett holistiskt tänk  får du goda råd för att optimera din hudhälsa – både inifrån & utifrån.

ANSIKTSBEHANDLING - KLASSISK 60 MIN

Klassisk ansiktsbehandling med rengöring, hudanalys, peeling, ånga, elektroterapi, kort ansiktsmassage, mask samt avslutande ekologiska hudvårdsprodukter.

PRIS: 795:-

ANSIKTSBEHANDLING - LYX 90 MIN

Klassisk ansiktsbehandling med rengöring, hudanalys, peeling, ånga, portömning, elektroterapi, ansiktsmassage, brynplock/formning, mask, samt avslutande ekologiska hudvårdsprodukter.

PRIS: 1075:-

Ansiktsbehandling MED CRYO (naturlig hudföryngring) 70 MIN

Klassisk ansiktsbehandling med rengöring, hudanalys, peeling,  cryo21, ansiktsmassage, mask, samt avslutande ekologiska hudvårdsprodukter. Behandligen ger ett naturligt lyft & spänst, ökar blodcirkulationen och är dränerande samt efterlämnar en fin lyster. Behandlingen rekommenderas som en kur för optimalt resultat.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 70 minuter

PRIS: 1600:-

AHA-BEHANDLING 30 MIN

Resultatinriktad syrabehandling med mjölksyra utvunnet från sockerbetor som skonsamt avlägsnar hudens yttersta lager samt återfuktar på djupet. Inkl. rengöring, AHA-syra, lugnande mask samt avslutande ekologiska hudvårdsprodukter. (Första gången du gör en syrabehandling hos oss rekommenderas du att boka en AHA- behandling 60 min)

PRIS: 495:-

AHA-BEHANDLING 60 MIN

Resultatinriktad syrabehandling med mjölksyra utvunnet från sockerbetor som skonsamt avlägsnar hudens yttersta lager samt återfuktar på djupet. Inkl. rengöring, hudanalys, AHA-syra, kort ansiktsmassage, mask samt avslutande ekologiska hudvårdsprodukter. Behandlingen reducerar acne & pigmenteringar, fina linjer & efterlämnar en fin lyster då huden nyskapas. Rekommenderas som en engångsbehandling eller som start vid en kur för optimalt resultat.

PRIS: 845:-

RYGGRENGÖRING

En djuprengörande ryggbehandling för att reducera orenheter på ryggen. Behandlingen inkluderar; rengöring, peeling, ånga, portömning, mask & avslutande ekologiska hudvårdsprodukter. Tips: AHA- fruktsyra på ryggen är kanon om du har acne eller pigmenteringar. För att lägga till AHA-syra i behandlingen kostar det 300 kr extra (995kr)

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 60 minuter

PRIS: 595:-

FRANS & BRYNFÄRG INKL. PLOCKNING

Färgning med färger baserade på växtextrakt utan giftiga kemikalier utav både ögonfransar och ögonbryn inkl. plockning. Kontaktlinser måste tas ut. Resultatet varar i ca 4-6 veckor.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 45 minuter

PRIS: 399:-

BRYNFÄRG INKL. PLOCKNING 30 MIN

Färgning med färger baserade på växtextrakt utan giftiga kemikalier utav enbart ögonbryn inkl. plockning och formning. Kontaktlinser måste tas ut. Resultatet varar i ca 4-6 veckor.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 30 minuter

PRIS: 250:-

AROMAMASSAGE

En avkopplande och avstressande aromamassage för både kropp & själ. I behandlingen används rena eteriska oljor som har en välgörande och helande effekt för både hud, kropp och sinne. En underbar behandling för att hjälpa till med läkningsprocessen.

BERÄKNAD BEHANDLINGSTID: 75 minuter

PRIS: 795:-

KROPPSBEHANDLING INKL. INPACKNING

En cirkulationsökande och dränerande kroppsbehandling inkl. torrborstning, elektroterapi samt inpackning med välgörande ekologiska oljor och krämer.

PRIS: (Pris beroende på tid efter gjord analys)

MICRONEEDLING

En resultatinriktad hudföryngring med anpassat serum som avslutas med en lugnande mask och avslutande ekologiska hudvårdsprodukter. Passar de med slapp och åldrande hud, rynkor och fina linjer, stora porer, hudbristningar, pigmenteringar, ärr, acneärr m.m. Rekommenderas alltid som en kur för optimalt resultat.

BEKRÄKNAD BEHANDLINGSTID: 75 min

PRIS: 1790:-

KURSER

Vilken kost är vi skapta att äta?

Kursen tar upp grundläggande näringslära och näringsfysiologi och våra nya tiders sjukdomar. Vad händer i våra kroppar egentligen och hur kommunicerar våra celler med varandra? Varför blir vi överviktiga och sjuka och hur ska vi äta för att ge våra kroppar bästa balans och vitalitet? Kursen tar upp och diskuterar matens betydelser för våra kroppar.

För att boka ett kurstillfälle krävs minst 12 personer. Det finns möjlighet till att beställa gruppbokningar. Kursen har 6 lektionstillfällen á 2 timmar, vi ses 1 ggr/månad. Alternativt har vi den som intensivkurs en lördag eller söndag.

Nästa kursstart: Se Nyheter

Pris: 2000 kr/person

Plats: Sävedalen, Lundborgkliniken, Göteborgsvägen 84 43363 Sävedalen

Kursinnehåll

1. Baskurs
Energibegreppet, är det lika lätt som ”lika mycket in som ut”? Kolhydrater, protein, fett, alkohol. Blodsockerkurvan.
2. Vad är vi designade för att äta?
Vårt ursprung och den enormt snabba utvecklingen de senaste 20-30 åren. Hormonell viktminskning/viktökning. Vad gör hormonerna i kroppen?
3. Fett och förbränning
Fett och förbränning. Fett för hälsans skull. Vad är kolesterol.
4. Socker
Socker och sockrets makt, få kontroll över ditt sockerberoende.
5. Näring
Näringen, de livsviktiga nyttigheterna, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Ät vad kroppen förtjänar.
6. Sund och smart framtid
Din sunda och smarta framtid. Hur kan du leva för att må bra resten av livet och att hitta lyxen. Lär dig bygga en enkel och hälsosam livsstil på helt vanlig mat, av alla märken från alla affärer utan att vara hungrig.

Anmälan!

Här anmäler du dig till våra kurser.

FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

Friskskriv din personal

Målsättningen med vårt arbete ute på företagen är att få så många som möjligt att ersätta sämre vanor med sunda och smarta alternativ för ett piggare och friskare liv med mindre sjukskrivning.

Med hjälp av våra hälsoanalyser kan vi motivera din personal till att göra livsstilsförändringar. På så sätt kan du stärka hälsan hos företagets anställda och motivera till en sund livsstil med färre sjukskrivningsdagar.

Vi hjälper också din redan sjukskrivna personal att fortare komma tillbaka till arbete.

Många av våra klienter har själva valt att gå upp i arbetstid och gå tillbaka från sjukskrivning allteftersom de känner att de blivit starkare. Genom att hitta grundorsaken till de hälsoproblem din personal har kan vi lägga upp en behandlingsplan för att snabbare kunna återgå till arbete.

Självklart skräddarsyr vi utifrån era behov

Vi finns tillgänliga för föreläsningsdagar, kurser, individuella hälsoanalyser, individuella kostprogram, behandlingar av skador. Vi jobbar också för att få sjukskriven personal snabbt tillbaka till arbete.

Den kartläggningar vi gör av kroppens funktioner och processer är grundläggande för att kunna hjälpa kroppen att lösa hälsoproblem, oavsett vilken behandlingsform man väljer, dessutom ger mätningarna en anvisning om vilka livsstilsförändringar som är viktigast att börja med individuellt för att förebygga hälsoproblem och därmed få kroppen i bättre balans.

Vår erfarenhet är att det är mycket motiverande för klienterna/personalen att få ta del av sin fysiologi på det här sättet.

Vi har också teknologier för arbetsplatsen för att förbättra hälsan hos företagets anställda.

Kontakta oss!

Vi håller kurser, föredrag och företagsanpassar upplägg som vi skräddarsyr utifrån era behov.