fbpx

Hälsoanalyser

Hur mår du?

Omfattande teknologibaserade undersökningar är kärnan i vår verksamhet. 

Om hälsoproblem

Vill du tag tag i din hälsa för att se hur du mår eller för att hitta orsaken till dina hälsoproblem

80% av dagens moderna hälsoproblem är livsstilsrelaterade. Det handlar om sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, alzheimers, olika autoimmuna sjukdomar, cancer för att nämna några. Kroppen skadas sakta och börjar oftast utan symptom. Ofta är det svårt att diagnostisera i tid då symptomen är för vaga. Problemen orsakas oftast av en kombination av olika faktorer som inte kan lösas utan att de primära och sekundära utlösande faktorerna hittas och blir lösta.

Lundborgkliniken som är en del av det globala Health Optimizing konceptet har specialiserat sig på detta och tittar efter:

 • Underliggande utlösande faktorer som ligger till grund för att ett hälsoproblem kan utveckla sig.
 • Triggerfaktorer som sätter igång utvecklingen av ett problem
 • Livsstilsfaktorer som gör problemet värre

 

Våra grundläggande undersökningar

Health Optimzing Medical Assessement

är en klinisk, evidensbaserad, icke invasiv, validerad screening metod av våra viktigaste hälsofaktorer. De kombinerar en rad olika parametrar för att kartlägga homeostas och kroppens funktioner och pågående processer. 

Baserat på resultatet kan man starta upp med en livsstilsplanering och ett individanpassat behandlingsupplägg och man kan lokalisera roten till redan uppkomna hälsoproblem.

Vilka insatser stärker dig mest, kostomläggning, stressreducering, olika behandlingar, vidare undersökningar eller träning som några exempel. Genom grafer kan vi sen följa din utveckling och dina hälsoframsteg.

Grundläggande hälsoundersökning:

Pris: 1190 kr / timme (tar ca 2 -3 timmar) för dig med hälsoproblem, en djupare och mer ingående analys.

Metabola undersökningen:

Pris: 1290 för 45 min screening för status av din hälsa och  förebyggande råd, för dig som vill optimera din hälsa.

Klicka här för att läsa mer om hälsoundersökningen

En viktig utgångspunkt för att lösa hälsoproblem är att testa hur de grundläggande processerna till den mänskliga organismen fungerar. Därefter kan vi se vidare vad som ev behöver testas vidare genom användandet av andra undersökningar för att hitta de underliggande orsaksfaktorerna. Summan av dessa tester ger oss information om vilken kombination av behandlingar som kan vara nödvändig för att uppnå bättre fysiologisk balans och stimulera de självläkande mekanismerna.

Genom att hitta de underliggande orsaksfaktorerna för dina hälsoproblem ligger också analysen till grund för hur vi skall vägleda dig till vilka livsstilsförändringar just du behöver göra för att förhindra hälsoproblem i framtiden.

Vi kan också följa dina förändringar genom visuella grafer i våra program så du själv enkelt ser vilka förbättringar som sker.

Som en del av den grundläggande mer djupgående undersökningen blir många av de potentiella orsaksfaktorerna testade på cellnivå genom molekylär spektroskopi. Mätningarna samsvaras med en databas med hundratusentals vävnadsprov. (Denna del av testen ingår inte i den kortare screeningen.)

Huvudparametrarna i vår grundläggande hälsoundersökning är:

 • EKG & HRV (hjärtfrekvens variabilitet) för hjärtfunktion
 • HRV för sympatisk och parasympatisk reglering
 • Pulsvåg analys för kärlfunktion
 • Syresättningstest för SpO2, VO2, DO2
 • Bioimpedans för fettprocent och intra- och extracellulär vätskebalans
 • Phase angle som mäter spänningen över cellmembranen, cellpermabilitet och cellvitalitet
 • EIS (electro interstitial scan) för cellaktivitet, cellens ämnesomsättning och organens funktion
 • EIS för vävnadens pH och interstetiella faktorer
 • Spektroskop test av vävnadens belastning och faktorer på cellnivå
 • Spektroskop test av mikroorganismer, kvicksilver mm
 • EIS + spektroskop för test av lokala och systemiska inflammationer
 • Statistisk evaluering av risk för kardiovaskulära problem
 • Full evaluering av det autonoma nervsystemet
 • Evaluering av signifikanta faktorer vad gäller sockerreglering (prediabetes)
 • Differentiering mellan orsaker, effekter och kompensationer
 • Evaluering av kroppens homeostas genom kryssmetod
 • Uppföljning med grafer som visar utvecklingen mellan testerna

För vidare undersökningar kan vi rekommendera

  HD Thermografi - Infraröd screening

  Används för att se närmare på inflammation, tex under en tand, i muskler och leder. Den är optimal för förebyggande brösthälsa då man ser pågående belastningar som kan leda till sjukdom i brösten hos kvinnor såsom inflammation, stagnation, dåliga lymfflöden mm. Vi har också möjlighet att sända bröstbilder vidare till ett läkarteam i USA som är specialiserade på medicinsk thermografi och vi är ansluten till IAMT, Institute for the Advancement of Medical Thermography. Thermografi kan inte användas för bröstcancer diagnos men kan visa dig vilka kliniska faktorer som pågår samt få dig att få en djupare förståelse för vad du själv kan göra för din brösthälsa.

  Dynamisk thermografi

  Används för vidare evaluering av andra tilläggsfaktorer som vi kan behöva. Genom att testa specifika punkter före och efter en temperaturreglering kan vi få tilläggsinformation om varför något är onormalt på HD Medicinsk Thermografi eller på den grundläggande hälsoundersökningen. Teknologin är också en fristående test för att ge information om hälsoproblem genom att jämföra specifika mätpunkter med en referensdatabas.

  Värdering av magsäckens funktion

  Här använder vi medicinsk guldstandard metod för test: man sväljer en digital kapsel som kontinuerligt ger mätningar i realtid via radiosignaler till ett datastyrt system. Detta ger exakta avläsningar av pH, mängden magsyra (Hcl), produktionskapacitet av Hcl, tidpunkt för när magsäcken tömmer sig, pylorisventilens funktion och mer. Detta är en viktigt test för alla som har matsmältningsproblem eller andra problem med mage och tarm.

  Röstanalys

  En enastående teknologi för röstanalys som används för att testa psykosomatiska, psykiska, emotionella samt personlighetsproblem. Den mäter alla kända tillvägagångssätten för att analysera avvikelser av rösten som tonsekvenser, vibrationer, harmonier etc. 

  I tillägg erbjuder vi laboratorie tester som inte är tillgängliga genom konventionella kliniker, tex matintoleranstest IgA- och IgG reaktioner, fettsyreprofil och urinpeptid analys.

  Lundborgkliniken

  Lundborgkliniken, Health Optimizing specialiserar sig på en kombination av högteknologiska undersökningar för att kunna mäta tusentals parametrar. Varje parameter i testerna blir ett stycke av ett enormt hälso pusselspel som vi har satt ihop för att få en så bra helhets bild som möjligt av ditt hälsotillstånd.

  Först då kan vi ta kvalificerade beslut om vilken kombination av olika behandlingar vi kan komma att rekommendera dig samt vilka livsstilsförändringar du kan komma behöva att göra. Allt för att lösa dina grundläggande problem istället för att begränsa oss till symptomlindring.

  Förebyggande hälsa är inte bara bättre än botemedel, förebyggande hälsa är själva botemedlet!

  Hur går det till?

  w

  Kontakta oss

  Maila oss eller ring oss för att höra hur vi kan hjälpa dig!

  Har du svårt att veta vilken undersökning som passar dig så kontakta oss så hjälper vi dig så det blir rätt för dig.

  Boka din tid

  Ring oss för att boka in rätt undersökning. Har du hälsproblem som du gått med under en längre tid rekommenderar vi att du gör en grundläggande hälsoundersökning där vi kan gå på djupet för att se orsaksfaktorer till dina problem. Vill du bara få en generell status av din hälsa rekommenderar vi den Metabola undesökningen. 

  Första besöket

  Efter genomgången undersökning får du med dig en rapport hem där vi tittat på vilka orsaksfaktorer som är viktiga för dig att känna till samt en plan för hur du skall gå vidare.

  Vi följer sen upp ditt första besök för att följa din utveckling och lägga en vidare plan för optimal hälsa. Under tiden följer du oss på vår onlineportal.

  Kontakta Oss

  Kontakta oss för frågor eller tidsbokning.
  Vi bedriver inte sjukvård, du skall alltid kontakta din läkare vid sjudom.

  031-133200

  Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen

  info@lundborgkliniken.se