fbpx

Hälsoanalyser

Vi hittar grundorsaken till dina hälsoproblem

Omfattande teknologibaserade undersökningar är kärnan i vår verksamhet. 

Om hälsoproblem

Vill du tag tag i din hälsa för att se hur du mår eller för att hitta orsaken till dina hälsoproblem?

80% av dagens moderna hälsoproblem är livsstilsrelaterade. Det handlar om sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, alzheimers, olika autoimmuna sjukdomar, cancer för att nämna några. Kroppen skadas sakta och börjar oftast utan symptom. Ofta är det svårt att diagnostisera i tid då symptomen är för vaga. Problemen orsakas oftast av en kombination av olika faktorer som inte kan lösas utan att de primära och sekundära utlösande faktorerna hittas och blir lösta. Vi söker orsaken till redan uppkomna hälsoproblem eller gör en riskprofil i förebyggande syfte. Vi ställer inga diagnoser och jobbar inte med symptomlindring utan jobbar sedan vidare utifrån kroppens egna självläkande kapacitet. 

Våra mest populära

Hälsoundersökningar

Grundläggande hälsoundersökning

Våra evidensbaserade undersökningar ligger till grund för våra analyser av din kropp. Här går vi på djupet för att hitta orsaken till dina hälsoproblem. Den här undersökningen tar runt 3 timmar inkl en tydlig rapport med hälsoåtgärder / behandlingsplan samt livsstilsplan för optimal hälsa. Hela vårt team går igenom ditt resultat.

Pris: 5.490 kr

Fokus undersökningen

Här går vi på djupet på ett specifikt problem som du har och söker orsaksfaktorer till det. Denna undersökning passar dig som i det stora hela mår bra men ändå känner av ett speciellt problem som du inte löst och vill ha hjälp med. Det kan röra sig om magproblem, hudproblem, ögonproblem, tandproblem, ryggproblem osv. Denna undersökning tar 1.5 timme inkl rapport.

Pris: 2.790 kr

Optimala hälsoundersökningen

Det här är undersöknigen för dig som har haft problem under en längre tid eller som vill få en optimal översikt över hur din kropp fungerar. Här inkluderas förutom den grundläggande undersökningen även fullständig kontroll av magsäckens funktion, HD thermografi och dynamisk thermografi samt Voice Analys. Du är hos oss under en hel dag och får en tydlig rapport med ev hälsoåtgärder / behandlingsplan samt livsstilsplan för optimal hälsa. Hela vårt team går igenom ditt resultat.

Pris: 11.490 kr

Liten hälsoscreening

Att förebygga din hälsa är det enklaste du kan göra för att bevara en frisk kropp. Det här är screeningen för dig som vill ha kontroll över din hälsa. Se vad som fungerar bra i din kropp och vad du behöver tänka på för att behålla god hälsa. Screeningen som tar 45 min är en del av den grundläggande undersökningen och vi testar närmre 100 parametrar. Du får med dig en rapport som visar din hälsostatus samt råd för optimal hälsa.

Pris: 1.690 kr

 

Våra olika hälsoundersökningar

Evidensbaserad, icke invasiv, klinisk, validerad screening metod av våra viktigaste hälsofaktorer. Denna undersökning är basen i alla våra hälsoundersökningar. De kombinerar en rad olika parametrar för att kartlägga homeostas och kroppens funktioner och pågående processer. 

Baserat på resultatet kan man starta upp med en livsstilsplanering och ett individanpassat behandlingsupplägg och man kan lokalisera roten till redan uppkomna hälsoproblem.

Vilka insatser stärker dig mest, kostomläggning, stressreducering, olika behandlingar, vidare undersökningar eller träning som några exempel. Genom grafer kan vi sen följa din utveckling och dina hälsoframsteg.

Läs mer om hälsoundersökningen

En viktig utgångspunkt för att lösa hälsoproblem är att testa hur de grundläggande processerna till den mänskliga organismen fungerar. Därefter kan vi se vidare vad som ev behöver testas vidare genom användandet av andra undersökningar för att hitta de underliggande orsaksfaktorerna. Summan av dessa tester ger oss information om vilken kombination av behandlingar som kan vara nödvändig för att uppnå bättre fysiologisk balans och stimulera de självläkande mekanismerna.

Genom att hitta de underliggande orsaksfaktorerna för dina hälsoproblem ligger också analysen till grund för hur vi skall vägleda dig till vilka livsstilsförändringar just du behöver göra för att förhindra hälsoproblem i framtiden.

Vi kan också följa dina förändringar genom visuella grafer i våra program så du själv enkelt ser vilka förbättringar som sker.

Som en del av den grundläggande mer djupgående undersökningen blir många av de potentiella orsaksfaktorerna testade på cellnivå genom molekylär spektroskopi. Mätningarna samsvaras med en databas med hundratusentals vävnadsprov. (Denna del av testen ingår inte i den kortare screeningen.)

Huvudparametrarna i vår grundläggande hälsoundersökning är:

 • EKG & HRV (hjärtfrekvens variabilitet) för hjärtfunktion
 • HRV för sympatisk och parasympatisk reglering
 • Pulsvåg analys för kärlfunktion
 • Syresättningstest för SpO2, VO2, DO2
 • Bioimpedans för fettprocent och intra- och extracellulär vätskebalans
 • Phase angle som mäter spänningen över cellmembranen, cellpermabilitet och cellvitalitet
 • EIS (electro interstitial scan) för cellaktivitet, cellens ämnesomsättning och organens funktion
 • EIS för vävnadens pH och interstetiella faktorer
 • Spektroskop test av vävnadens belastning och faktorer på cellnivå
 • Spektroskop test av mikroorganismer, kvicksilver mm
 • EIS + spektroskop för test av lokala och systemiska inflammationer
 • Statistisk evaluering av risk för kardiovaskulära problem
 • Full evaluering av det autonoma nervsystemet
 • Evaluering av signifikanta faktorer vad gäller sockerreglering (prediabetes)
 • Differentiering mellan orsaker, effekter och kompensationer
 • Evaluering av kroppens homeostas genom kryssmetod
 • Uppföljning med grafer som visar utvecklingen mellan testerna

För vidare undersökningar kan vi rekommendera

  HD Thermografi - Infraröd screening

  Används för att se närmare på inflammation, tex under en tand, i muskler och leder. Den är optimal för förebyggande brösthälsa då man ser pågående belastningar som kan leda till sjukdom i brösten hos kvinnor såsom inflammation, stagnation, dåliga lymfflöden mm. Vi har också möjlighet att sända bröstbilder vidare till ett läkarteam i USA som är specialiserade på medicinsk thermografi och vi är ansluten till IAMT, Institute for the Advancement of Medical Thermography. Thermografi kan inte användas för bröstcancer diagnos men kan visa dig vilka kliniska faktorer som pågår samt få dig att få en djupare förståelse för vad du själv kan göra för din brösthälsa.

  Dynamisk thermografi

  Används för vidare evaluering av andra tilläggsfaktorer som vi kan behöva. Genom att testa specifika punkter före och efter en temperaturreglering kan vi få tilläggsinformation om varför något är onormalt på HD Medicinsk Thermografi eller på den grundläggande hälsoundersökningen. Teknologin är också en fristående test för att ge information om hälsoproblem genom att jämföra specifika mätpunkter med en referensdatabas.

  Värdering av magsäckens funktion

  Här använder vi medicinsk guldstandard metod för test: man sväljer en digital kapsel som kontinuerligt ger mätningar i realtid via radiosignaler till ett datastyrt system. Detta ger exakta avläsningar av pH, mängden magsyra (Hcl), produktionskapacitet av Hcl, tidpunkt för när magsäcken tömmer sig, pylorisventilens funktion och mer. Detta är en viktigt test för alla som har matsmältningsproblem eller andra problem med mage och tarm.

  Röstanalys

  En enastående teknologi för röstanalys som används för att testa psykosomatiska, psykiska, emotionella samt personlighetsproblem. Psykosomatiska problem är ofta starkt kopplade till fysiska problem och kan vara en viktig pusselbit i våra undersökningar. Den mäter alla kända tillvägagångssätten för att analysera avvikelser av rösten som tonsekvenser, vibrationer, harmonier etc. 

  I tillägg erbjuder vi laboratorie tester som inte är tillgängliga genom konventionella kliniker, tex matintoleranstest IgA- och IgG reaktioner, fettsyreprofil och urinpeptid analys.

  Lundborgkliniken

  Lundborgkliniken, Health Optimizing specialiserar sig på en metodik där vi med hjälp av en kombination av högteknologiska undersökningar har möjligheten att kunna mäta tusentals parametrar. Varje parameter i testerna blir ett stycke av ett enormt hälsopusselspel som vi har utarbetat för att få en så bra helhets bild som möjligt av ditt hälsotillstånd.

  Först då kan vi ta kvalificerade beslut om vilken kombination av olika behandlingar vi kan komma att rekommendera dig samt vilka livsstilsförändringar du kan komma behöva att göra. Allt för att lösa dina grundläggande problem istället för att begränsa oss till symptomlindring.

  Förebyggande hälsa är inte bara bättre än botemedel, förebyggande hälsa är själva botemedlet!

  Hur går det till?

  w

  Kontakta oss

  Maila oss eller ring oss för att höra hur vi kan hjälpa dig!

  Har du svårt att veta vilken undersökning som passar dig så kontakta oss så hjälper vi dig så det blir rätt för dig.

  Boka din tid

  Ring oss för att boka in rätt undersökning. Har du hälsproblem som du gått med under en längre tid rekommenderar vi att du gör någon av våra mer djupgående hälsoundersökningar där vi kan gå på djupet för att se orsaksfaktorer till dina problem. Vill du bara få en generell status av din hälsa rekommenderar vi den lilla hälsoscreeningen. 

  Första besöket

  Efter genomgången undersökning får du med dig en rapport hem där vi tittat på vilka orsaksfaktorer som är viktiga för dig att känna till samt en plan för hur du skall gå vidare.

  Vi följer sen upp ditt första besök för att följa din utveckling och lägga en vidare plan för optimal hälsa. Under tiden följer du oss på vår onlineportal.

  Kontakta Oss

  Kontakta oss för frågor eller tidsbokning.
  Vi bedriver inte sjukvård, du skall alltid kontakta din läkare vid sjudom.

  031-133200

  Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen

  info@lundborgkliniken.se