fbpx

Hälsoundersökningar

Vi hittar grundorsaken till dina hälsoproblem

Omfattande teknologibaserade undersökningar är kärnan i vår verksamhet. 

Liten undersökning

Att förebygga din hälsa är det enklaste du kan göra för att bevara en frisk kropp. Det här är screeningen för dig som vill ha kontroll över din hälsa. Se vad som fungerar bra i din kropp och vad du behöver tänka på för att behålla god hälsa. Screeningen som tar 45 min är en del av den grundläggande undersökningen och vi testar närmre 100 parametrar. Du får med dig en rapport som visar din hälsostatus samt råd för optimal hälsa.

Pris: 2.190 kr

Fokus undersökning

Här går vi på djupet på ett specifikt problem som du har och söker orsaksfaktorer till det. Denna undersökning passar dig som i det stora hela mår bra men ändå känner av ett speciellt problem som du inte löst och vill ha hjälp med. Det kan röra sig om magproblem, hudproblem, ögonproblem, tandproblem, ryggproblem osv. Denna undersökning tar 1.5 timme inkl rapport.

Pris: 4.100 kr

Optimal undersökning

Våra evidensbaserade undersökningar ligger till grund för våra analyser av din kropp. Här går vi på djupet för att hitta orsaken till dina hälsoproblem. Den här undersökningen tar runt 2,5 timmar inkl en tydlig rapport med hälsoåtgärder / behandlingsplan samt livsstilsplan för optimal hälsa. Hela vårt team går igenom ditt resultat.

Pris: 6.290 kr

 

Premium undersökning

Det här är undersöknigen för dig som har haft problem under en längre tid eller som vill få en optimal översikt över hur din kropp fungerar. Här inkluderas förutom den grundläggande undersökningen även helkropp HD thermografi, värmekamera  Voice Analys och biofeedback. Du är hos oss under en hel dag och får en tydlig rapport med ev hälsoåtgärder / behandlingsplan samt livsstilsplan för optimal hälsa. Hela vårt team går igenom ditt resultat. 

Pris: 13.990 kr

 

Våra olika hälsoundersökningar

Vår hälsoundersökning är designad för att ge dig en omfattande förståelse av din hälsa med hjälp av avancerad teknik och vetenskapliga metoder. Vi använder flera avancerade mätningar, inklusive HRV (hjärtfrekvensvariabilitet), GSR (hudens elektriska ledningsförmåga), BIA (bioimpedansanalys), pulsvåganalys, blodtryck, cellfunktion och NLS-teknik (icke-linjär spektral avläsning). Genom detta strävar vi efter att erbjuda insikter som sträcker sig bortom det konventionella för att hjälpa dig förstå din kropp på ett djupare plan.

Vi fokuserar på att mäta och analysera ditt autonoma nervsystem, träningskapacitet, hjärt- och kärlhälsa, kroppssammansättning, cellhälsa, stressmönster, elektrolyter, ämnesomsättning, sockerregulering, immunförsvar och mycket mer. Genom att använda NLS-tekniken kan vi även få direkt avläsning av organtillståndet och visualisera resultat i 3D, vilket ger oss en detaljerad bild av din hälsa.

Oavsett om du är intresserad av förebyggande vård eller redan har hälsoproblem, kan vår omfattande hälsoanalys hjälpa dig. Vi granskar dolda faktorer och skapar en skräddarsydd hälsoplan för att optimera ditt liv. Kom till oss och upptäck din inre hälsa – vi tar hand om dig från insidan och ut.

Läs mer om hälsoundersökningen

Vi genomför omfattande hälsoanalyser för att identifiera grundläggande orsaker till hälsoproblem och skapa skräddarsydda behandlingsplaner. Genom grafer följer vi dina framsteg över tid. Våra tester omfattar olika processer i kroppen och kan leda till förändringar i kost, stresshantering och behandlingar. Vid behov kan vi rekommendera fördjupade undersökningar för att hitta ytterligare underliggande faktorer. Dina framsteg presenteras visuellt för enkel uppföljning.

De viktigaste faktorerna vi mäter – ingår i alla undersökningar:

 • Autonoma Nervsystemet (ANS): Med hjälp av över 30 parametrar kopplade till ANS, kan vi avläsa hur din kropp reagerar på stress, trötthet och andra påfrestningar. Det ger insikter om kroppens förmåga att återhämta sig och optimera prestationen.
 • Pulsvåganalys: Genom att analysera pulsvågor får vi en detaljerad bild av ditt hjärta och kärlsystem. Detta inkluderar information om blodflöde, ämnesomsättning och tillståndet av ditt kärlsystem.
 • Bioimpedansmätning: Denna analys ger en noggrann uppfattning om din kroppssammansättning, inklusive muskelmassa, fettprocent och vätskebalans. Det är avgörande för att optimera din träningsrutin och kost.
 • Phase Angel: Med Phase Angel-mätningen bedömer vi cellhälsa och eventuell inflammation. Dessa insikter är avgörande för att förstå ditt energinivå och immunförsvar.
 • Galvanic Skin Response (GSR): Genom att mäta din hud- och nervrespons kan vi identifiera stressmönster och reaktioner på olika stimuli. Detta hjälper dig att hantera stress och förbättra ditt mentala välmående.
 • Elektrolyter och Inflammation: Vi analyserar elektrolytnivåer och inflammation i din kropp för att förstå risken för obalans och kroniska sjukdomar.
 • Ämnesomsättning och sköldkörtel: Vi utvärderar din ämnesomsättning och sköldkörtelhälsa för att identifiera områden där du kan optimera din energi och vikthantering.
 • Neurotransmittorer: Vi analyserar viktiga neurotransmittorer som serotonin och dopamin, som är kopplade till din mentala hälsa och välbefinnande.
 • Mage och Tarm: Vi värderar din matsmältningshälsa och gastrointestinala funktioner, vilket är avgörande för din allmänna välbefinnande.
 • Prostataevaluering: För män ingår en utvärdering av prostatahälsa och eventuella tidiga tecken på problem.
 • Syresättning: Vi mäter syrgasnivåerna i ditt blod för att säkerställa att din kropp får tillräckligt med syre.
 • Leverans av Syre (VO2) och Syrebehov (DO2): Vi analyserar din förmåga att leverera och använda syre i din kropp, vilket påverkar din fysiska prestation och träningskapacitet.
 • Insulinkänslighet: Vi utvärderar din kroppens svar på insulin och blodsockernivåer, vilket är kritiskt för att förebygga och hantera diabetes.
 • Immunförsvar: Vi bedömer styrkan i ditt immunsystem och dess förmåga att bekämpa sjukdomar och infektioner.
 • Mikrocirkulation: Vi undersöker din mikrocirkulation för att se till att dina vävnader och organ får den nödvändiga blodtillförseln.

I våra fördjupade undersökningar – Fokusunderökning – Optimal undersökningar ingår även: 

NLS Avläsning: Med NLS-tekniken kan vi direkt avläsa dina organs funktion och hälsotillstånd genom att analysera deras unika svängningsmönster. Det ger insikter om patogener, näringsstatus, allergier, överkänsligheter och andra hälsotillstånd, vilket hjälper dig förstå din hälsa på djupet och ta informerade beslut för ditt välmående.

Om hälsoproblem

Vill du tag tag i din hälsa för att se hur du mår eller för att hitta orsaken till dina hälsoproblem?

80% av dagens moderna hälsoproblem är livsstilsrelaterade. Det handlar om sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, alzheimers, olika autoimmuna sjukdomar, cancer för att nämna några. Kroppen skadas sakta och börjar oftast utan symptom. Ofta är det svårt att diagnostisera i tid då symptomen är för vaga. Problemen orsakas oftast av en kombination av olika faktorer som inte kan lösas utan att de primära och sekundära utlösande faktorerna hittas och blir lösta. Vi söker orsaken till redan uppkomna hälsoproblem eller gör en riskprofil i förebyggande syfte. Vi ställer inga diagnoser och jobbar inte med symptomlindring utan jobbar sedan vidare utifrån kroppens egna självläkande kapacitet. 

För vidare undersökningar kan vi rekommendera

  Medicinsk termografi

  Används för att se närmare på inflammation, tex under en tand, i muskler och leder. Den är optimal för förebyggande brösthälsa då man ser pågående belastningar som kan leda till sjukdom i brösten hos kvinnor såsom inflammation, stagnation, dåliga lymfflöden mm. 

  Dynamisk termografi

  Används för vidare evaluering av andra tilläggsfaktorer som vi kan behöva. Genom att testa specifika punkter före och efter en temperaturreglering kan vi få tilläggsinformation om varför något är onormalt på HD Medicinsk Termografi eller på den grundläggande hälsoundersökningen. Teknologin är också en fristående test för att ge information om hälsoproblem genom att jämföra specifika mätpunkter med en referensdatabas.

  Värdering av magsäckens funktion

  Här använder vi medicinsk guldstandard metod för test: man sväljer en digital kapsel som kontinuerligt ger mätningar i realtid via radiosignaler till ett datastyrt system. Detta ger exakta avläsningar av pH, mängden magsyra (Hcl), produktionskapacitet av Hcl, tidpunkt för när magsäcken tömmer sig, pylorisventilens funktion och mer. Detta är en viktigt test för alla som har matsmältningsproblem eller andra problem med mage och tarm.

  Röstanalys

  En enastående teknologi för röstanalys som används för att testa psykosomatiska, psykiska, emotionella samt personlighetsproblem. Psykosomatiska problem är ofta starkt kopplade till fysiska problem och kan vara en viktig pusselbit i våra undersökningar. Den mäter alla kända tillvägagångssätten för att analysera avvikelser av rösten som tonsekvenser, vibrationer, harmonier etc. 

  I tillägg erbjuder vi laboratorie tester som inte är tillgängliga genom konventionella kliniker, tex matintoleranstest IgA- och IgG reaktioner, fettsyreprofil och urinpeptid analys.

  Lundborgkliniken

  Lundborgkliniken, Health Optimizing specialiserar sig på en metodik där vi med hjälp av en kombination av högteknologiska undersökningar har möjligheten att kunna mäta tusentals parametrar. Varje parameter i testerna blir ett stycke av ett enormt hälsopusselspel som vi har utarbetat för att få en så bra helhets bild som möjligt av ditt hälsotillstånd.

  Först då kan vi ta kvalificerade beslut om vilken kombination av olika behandlingar vi kan komma att rekommendera dig samt vilka livsstilsförändringar du kan komma behöva att göra. Allt för att lösa dina grundläggande problem istället för att begränsa oss till symptomlindring.

  Förebyggande hälsa är inte bara bättre än botemedel, förebyggande hälsa är själva botemedlet!

  Hur går det till?

  w

  Kontakta oss

  Maila oss eller ring oss för att höra hur vi kan hjälpa dig!

  Har du svårt att veta vilken undersökning som passar dig så kontakta oss så hjälper vi dig så det blir rätt för dig.

  Boka din tid

  Ring oss för att boka in rätt undersökning. Har du hälsproblem som du gått med under en längre tid rekommenderar vi att du gör någon av våra mer djupgående hälsoundersökningar där vi kan gå på djupet för att se orsaksfaktorer till dina problem. Vill du bara få en generell status av din hälsa rekommenderar vi den lilla hälsoscreeningen. 

  Första besöket

  Efter genomgången undersökning får du med dig en rapport hem där vi tittat på vilka orsaksfaktorer som är viktiga för dig att känna till samt en plan för hur du skall gå vidare.

  Vi följer sen upp ditt första besök för att följa din utveckling och lägga en vidare plan för optimal hälsa. Under tiden följer du oss på vår onlineportal.

  Kontakta Oss

  Kontakta oss för frågor eller tidsbokning.

  Vi bedriver inte sjukvård, du skall alltid kontakta din läkare vid sjukdom.

  031-133200

  Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen

  info@lundborgkliniken.se