Gratis foredrag hvordan vi kan holde oss friske lengst mulig!

Hvor frisk ønsker du være?
Hvor stor skal din helsekapasitet være?
Hvor mye er du villig i å investere i ditt eget “helsekonto”?

Livsstils og helseutfordringer er en av de største utfordringene vi står fremfor.
Vi kan gjøre mange flotte tiltak og bruke mye resurser på å holde oss friske. Men hvordan kan vi vite at vi setter in støtet på rett plass eller hvordan kan vi måle den langsiktige effekten?
I dag florerer det med helseinformasjon og forskjellige vinklinger på hvordan vi skal holde oss friske og raske. Vi mener at hvis man skal gjøre endringer eller tiltak på mest effektiv måte så bør man velge ut de viktigste triggerfaktorene eller hvor det er mest potensiale for hver enkelt individ.
En kartlegging av kroppens prosesser er grunnleggende for å hjelpe kroppen til å fungere optimalt på alle plan, uansett hvilken retning man velger. Dessuten gir kartleggingen grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som gir best avkastning på helseinvesteringene man gjør.

Når det gjelder bedrifter så øker kravene om å legge til rette for helsefremmende tiltak.
Hva med å etablere forbedret helse blant medarbeiderne som et av selskapets mål for fremtiden? All erfaring og forskning tilsier at helsefremmende tiltak blant de ansatte leder til mindre sykefravær, høyere produktivitet og høyere jobbtilfredshet. Dette leder igjen til lavere kostnader og høyere inntekter. I sum utgjør dette en betydelig forbedring av bunnlinjen til selskapet.

Lundborgklinikken Stavanger AS har en unik modell der vi går igjennom de viktigste helseforebyggende tiltak du selv eller deres medarbeidere kan gjennomføre, som vil gi store forbedringer uten alt for store anstrengelser.

Hjertelig velkommen til et gratis foredrag om hvordan vi kan holde oss friske!

mvh
Lundborgklinikken

Hvis du lurer på noe er det bare å ta kontakt på 93448361 eller på send oss en mail.